SPEKTRUM TOWER
Warszawa 00-105, ul.Twarda 18
ROZWIĄZANIA DOPASOWANE DO POTRZEB

Apollo Capital to polska spółka skupiona na prowadzeniu działalności doradczej w zakresie finansowania zadań publicznych o znaczeniu lokalnym, a realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), szczególnie przez ich spółki celowe lub specjalnego przeznaczenia.

Bierzemy pełną odpowiedzialność za rozwiązania modelowe. Wskazujemy sposoby realizacji rekomendowanych rozwiązań oraz źródła i koszty ich finansowania. Zapewniamy przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz dokładamy wszelkiej staranności, aby proponowane rozwiązania były prawnie bezpieczne i korzystne finansowo.

O nas

Pomagamy znaleźć najkorzystniejsze sposoby finansowania projektów związanych z wykonywaniem zadań własnych lub zleconych przez JST, a dotyczących utrzymania, modernizacji czy też budowy lub rozbudowy lokalnej infrastruktury samorządowej: wodociągów i zaopatrzenia ludności w wodę, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz, kanalizacji, usuwania oraz oczyszczania ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, urządzeń sanitarnych, czystości i porządku, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych oraz lokalnego transportu zbiorowego.

Dopasowujemy strukturę finansowania pod realizację przedsięwzięć składających się na gminne programy rewitalizacyjne.

Doradzamy w zakresie finansowania restrukturyzacji spółek JST oraz w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Stawiamy na optymalne i pewne rozwiązania finansowo-prawne, oparte o rzetelna i racjonalną ocenę danego przedsięwzięcia i najbardziej korzystne modele jego finansowania.

Wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego zadania i umiejętność znajdowania nieszablonowych rozwiązań.

Doświadczenia czerpiemy z własnych dokonań zawodowych i ciągłej obserwacji zmieniających się potrzeb samorządów lokalnych. To one sprawiają, że dążymy do wypracowania rozwiązań pomocnych dla ich dalszego rozwoju.

 

Misja

Naszą misją jest oferowanie rozwiązań najbardziej optymalnych oraz innowacyjnych i niestandardowych, ale zawsze ściśle dopasowanych do indywidualnych potrzeb i dostosowanych do potencjału ekonomicznego naszego klienta. Wiemy bowiem, że rozwiązania standardowe w zakresie pozyskiwania finansowania (kredyt, pożyczka, obligacje komunalne i korporacyjne) są dobrze znane i powszechnie dostępne na rynku finansowym.

Sprawiamy, że na poziomie samorządowym możliwe jest przeprowadzanie projektów nawet najbardziej skomplikowanych i niestandardowych, a łączenie śmiałych przedsięwzięć inwestycyjnych lub restrukturyzacyjnych nie musi się łączyć z obciążeniem wskaźnika obsługi zadłużenia finansowego JST oraz nie musi stanowić niedozwolonej pomocy publicznej.

Nasza oferta

BSB (BUY SELL BACK)

Aktualnie wraz z bankowymi instytucjami finansowymi rozwijamy usługę struktury finansowania typu „Buy Sell Back”, zakładającą udział kapitałowy Apollo Capital w spółce komunalnej JST poprzez wniesienie do spółki ustalonej z góry ilości środków finansowych, z opcją odkupu udziałów/akcji przez dotychczasowego właściciela spółki. Ten model finansowania nie wpływa na wskaźnik obsługi zadłużenia określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz nie będzie stanowił niedozwolonej pomocy publicznej.

Mechanizm typu BSB może być wykorzystany do prawie każdego zadania inwestycyjnego, a także do sfinansowania restrukturyzacji spółek należących do jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Struktura finansowo-prawna typu BSB charakteryzuje się:

 • brakiem wpływu na tzw. indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia finansowego jednostki samorządu terytorialnego (JST),
 • finansowaniem na warunkach konkurencyjnych do kosztów kredytu czy pożyczki, które obciążają wskaźnik obsługi zadłużenia,
 • możliwością pozyskania finansowania w kwocie nawet ośmiocyfrowej i większej,
 • uzyskaniem wieloletniego odroczenia spłaty całości pozyskanego finansowania,
 • dostosowaniem do struktury wieloletniego planu wydatków,
 • pewnym, wiarygodnym i stabilnym źródłem pozyskania środków,
 • dalece uproszczoną strukturą w porównaniu ze strukturą pozyskania finansowania w formule emisji obligacji komunalnych,
 • brakiem utraty własności dokapitalizowanej spółki komunalnej przez JST.

Na podstawie otrzymanego zapytania możemy w krótkim czasie potwierdzić możliwość zastosowania powyższego rozwiązania dla konkretnych potrzeb. Wystarczy skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie.

PTP (PARTNER-TO-PARTNER)

Wiemy jak ważnym dla powodzenia każdego dużego wspólnego przedsięwzięcia komercyjnego jest właściwe dobranie się partnerów biznesowych. To nie tylko kwestia woli stron, ale także pewności co do wiedzy, kompetencji, rzetelności, odpowiedzialności, doświadczenia i prawdziwego zamiaru zaangażowania się obu partnerów we wspólne przedsięwzięcie. Apollo Capital pomaga w tym procesie.

W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego (JST), wybieramy najbardziej odpowiedniego inwestora dla realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Natomiast na zlecenie inwestora prywatnego możemy wybrać i zaproponować przedsięwzięcia publiczno-prywatne możliwe do wspólnej realizacji wraz z JST.

Dla kogo

W ramach doradztwa w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych skupiamy się głównie na współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, dlatego odbiorcami naszych usług są:

 • województwa,
 • powiaty,
 • gminy miejskie i miejsko-wiejskie,
 • gminy wiejskie,
 • spółki komunalne z udziałem ww. jednostek.

W ramach projektów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego występujemy jako podmiot pośredniczący świadcząc usługi dla:

 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • inwestorów prywatnych.

Kontakt

Olgierd Waręski – Dyrektor Zarządzający
E: olgierd.wareski@acapital.pl
T: +48 603 858 603


APOLLO CAPITAL sp. z o.o.
00-105 Warszawa, Polska
Twarda 18
SPEKTRUM TOWER
 • APOLLO CAPITAL sp. z o.o.
  00-105 Warszawa, Polska
  Twarda 18
  SPEKTRUM TOWER